O firmie

PBM ELECTRICAL jest młodą, rozwijającą się firmą świadczącą usługi w zakresie projektowania, nadzorowania, kosztorysowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wykonywania pomiarów elektrycznych okresowych i odbiorczych.

Firma świadczy usługi dla instytucji państwowych, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.
Współpracując z wykwalifikowanymi inżynierami oraz biurami projektowymi architektonicznymi, konstrukcyjnymi i drogowymi realizujemy prace projektowe oraz nadzór inwestorski budowy i przebudowy dróg, obiektów kubaturowych, zabytkowych oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych.